Τα δικά μας βιβλία

books 3

Σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουμε τους μαθητές μας στην διαδικασία της μάθησης δημιουργήσαμε πρόσθετο υλικό διδακτικό υλικό σε μορφή βιβλίων-σημειώσεων. Συγκεκριμένα στους μαθητές μας παρέχονται:

Α) Αλφαβητάρι και βιβλίο γραμματικής για A Junior

B) Bιβλίο γραμματικής για B Junior

C) Βιβλίο γραμματικής θεωρίας για τις τάξεις Α Senior – FCE

D) Σημειώσεις ανωμάλων ρημάτων

Ε) Βιβλίο για τα προφορικά για τις τάξεις D, E, FCE

F) Bιβλίο θεωρίας έκθεσης για τις τάξεις D, E, FCE

Παράλληλα παρέχουμε φωτοτυπημένο ενημερωτικό υλικό που ενισχύει και βοηθάει το έργο των γονιών των μικρών μας μαθητών στο σπίτι.