Γνώμες μαθητών μας για εμάς

“Οι καθηγητές είναι πολύ καλοί και μου αρέσει το περιβάλλον του φροντιστηρίου“, Σιακάρα Μ.

“Το φροντιστήριο μας είναι από τα καλύτερα στη περιοχή”, Γ. Μάκος

“Έχουμε πολύ καλά βιβλία”, Μ. Ρέτσι

” Το μάθημα είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή  γίνεται με διαδραστικό πίνακα”, Θ. Βεκρής

“Στο δικό μας κέντρο ξένων γλωσσών αισθανόμαστε σαν να είμαστε μία οικογένεια”, Γκιώνα Ρεσάτ

“Το μάθημα είναι πολύ ευχάριστο με το διαδραστικό πίνακα”, Μπατζέλης Κωνσταντίνος

“Οι καθηγητές μας είναι ευχάριστοι και τα βιβλία μας πολύ καλά”, Kορδάκης Δημήτρης

“Το μάθημα είναι διασκεδαστικό”, Τζάρος Σταύρος