Πρόγραμμα σύστασης φίλων

Group of happy running children.

Συστήστε μας φίλους σας. Με την εγγραφή του φίλου σας στο κέντρο μας, κερδίζετε τα δίδακτρα του πρώτου μήνα για εσάς και το φίλο σας. Δεν αφορά την εγγραφή κάποιου στο δωρεάν τμήμα της Α Junior.