Α Junior

abc

Α Junior: Για τους μαθητές B ή Γ Δημοτικού προσφέρουμε 4 ώρες (ισοδύναμες με 210 λεπτά)  εβδομαδιαίων μαθημάτων για το πρώτο έτος σπουδών, δωρεάν (υπάρχει μικρή εγγραφή). Eπιπλέον, προσφέροντας μία ώρα μάθημα περισσότερη από ότι συνηθίζεται, διαθέτουμε επαρκή χρόνο για εμπέδωση του λεξιλογίου, της γραμματικής και ανάπτυξης όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Επίσης με αυτό το σύστημα αποφεύγουμε τα κενά αργότερα. 210 λεπτά μάθημα εβδομαδιαίως και στις επόμενες τάξεις (B Junior, A,B,C Senior). Στα επόμενα επίπεδα περισσότερες ώρες διδασκαλίας για σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Και ακόμη……

Μοντέρνες μέθοδοι διδασκαλίας.

Σύγχρονα και ευχάριστα βιβλία.

Επίσης και βιβλία ειδικά γραμμένα από εμάς για τις ανάγκες των μαθητών μας.

Χρήση ψηφιακών βιβλίων, βίντεο στην διδασκαλία.

Διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις τάξεις.

Έμπειροι καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας.

Ολιγομελή τμήματα.

Άνετοι και ευχάριστοι χώροι διδασκαλίας.

Υποστηρικτικό υλικό για τους γονείς στις πρώτες τάξεις.

Συστηματική καταγραφή απόδοσης μαθητών για αντικειμενική ενημέρωση σας.

Ομοιόμορφη έμφαση σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες.

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.