Ολιγομελή τμήματα

S

Τα τμήματα μας είναι από τετραμελή έως οκταμελή. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μαθητών και διδασκόντων. Επίσης υπάρχει επαρκής χρόνος συμμετοχής στο μάθημα για κάθε μαθητή, αλληλεπίδραση με τους άλλους μαθητές και δυνατότητα για αποτελεσματική αξιολόγηση της όλης μαθησιακής διαδικασίας.