Διαδραστικός Πίνακας

smart board

Έως και πρόσφατα στη διδασκαλία μίας γλώσσας χρησιμοποιούσαμε τεχνολογικά μέσα  όπως CD, DVD, VIDEO, COMPUTER. Τώρα με το επαναστατικό  σύστημα του διαδραστικού πίνακα περάσαμε σε μία νέα εποχή.  Χάρη στο διαδραστικό πίνακα το μάθημα τραβάει την προσοχή  των μαθητών σε ποσοστό σχεδόν 100 %, επειδή εικόνα, ήχος και κίνηση παρουσιάζονται με τρόπο συναρπαστικό και πολύ ζωντανό. Η διαδραστικότητα του πίνακα προκαλεί τη συμμετοχή στο μάθημα, καθώς κινητοποιεί τις αισθήσεις των μαθητών. Iδιαίτερα αποτελεσματικός είναι για παιδιά με απόσπαση προσοχής.