Μέθοδος

Στηρίζουμε το διδακτικό μας έργο πάνω σε ένα συνδυασμό από εργαλεία που διευκολύνουν τη διδασκαλία μας, ενώ παράλληλα κάνουν το μάθημα πιο ουσιαστικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό για τους μαθητές μας. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγουμε πάντα βιβλία σύγχρονα που συνοδεύονται από ψηφιακά βιβλία (σε μορφή DVD για το σπίτι ή μέσω internet). Επιπλέον, δημιουργούμε ακατάπαυστα νέο διδακτικό υλικό σε μορφή φωτοτυπιών, βιβλίων ή εγχειριδίων που συμπληρώνουν το υλικό των βιβλίων, ώστε να ενισχύουμε το μάθημα, να καλύψουμε κενά, να αυξήσουμε ή να εμπεδώσουμε την υπάρχουσα γνώση. Δίνουμε έμφαση τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό λόγο, στη γραμματική αλλά και στο λεξιλόγιο και αυτό το ωφείλουμε εκτός των άλλων στο ότι εμείς παρέχουμε μία extra ώρα διδασκαλίας στις πρώτες τέσσερεις τάξεις των αγγλικών.

Σε σύγχρονους υπολογιστές οι μαθητές μας μπορούν –δωρεάν– να εμπεδώσουν τη γραμματική και το λεξιλόγιο του επιπέδου τους, εκτελώντας ένα πλούσιο αριθμών ασκήσεων γραμματικής-λεξιλογίου πέραν του χρόνου μαθήματος στη τάξη.

Με το επαναστατικό σύστημα του διαδραστικού πίνακα μπήκαμε από το 2009 δυναμικά στη τάξη του μέλλοντος, φέρνοντας την απόλυτη εκπαιδευτική τεχνολογία στην αίθουσα. Έτσι το μάθημα παρουσιάζεται με πολύ ζωντανό τρόπο στο πίνακα που ουσιαστικά μετατρέπεται σε οθόνη υπολογιστή ή οθόνη προβολής πολλαπλών πηγών διδασκαλίας (internet, βιβλία, videos). Πράγματι, ο διαδραστικός πίνακας κερδίζει την προσοχή ακόμη και του πιο αδιάφορου μαθητή, και κάνει το μάθημα όχι μόνο πιο ουσιαστικό, αλλά και πιο ευχάριστο. Παράλληλα, κάθε μαθητής έχει το ψηφιακό του βιβλίο στο σπίτι για μελέτη στο σπίτι.

Επιτυγχάνουμε την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών μας με ικανοποιητικό αριθμό tests σε κάθε τρίμηνο.

Ωστόσο, πέρα από όλα τα παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο ρόλο του δασκάλου στη τάξη, που είναι πολλαπλός (παιδαγωγός, ψυχολόγος, ευχάριστος και αποτελεσματικός στη μετάδοση του μαθήματος, με πολύ καλή σχέση με τους μαθητές του και φυσικά ισορροπιστής καταστάσεων και χαρακτήρων). Επιλέγοντας, αλλά κυρίως εκπαιδεύοντας τους καθηγητές μας προσεκτικά, προσπαθούμε πάντοτε να μεταδώσουμε τη φιλοσοφία μας και τη μεθοδολογία μας, ώστε η «παραδοσιακή μας συνταγή» επιτυχιών και το πνεύμα συνεχούς ανανέωσης να συμπορεύονται.