Πληροφορίες για τα Πτυχία

Υπάρχουν αρκετοί φορείς που διοργανώνουν τις εξετάσεις για τα πτυχία των γλωσσών που διδάσκουμε. Για μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις εξετάσεις αυτές μπορείτε να αναζητήστε πληροφορίες στους παρακάτω ιστότοπους.

https://www.britishcouncil.gr/exam/cambridge/which/general (για πτυχία Cambridge)

http://http://www.hau.gr/ (για πτυχία Μichigan)

http://www.ifa.gr/el/ (για πτυχία Γαλλικού Ινστιτούτου)

http://https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath.html(για Γερμανικά πτυχία)