Γερμανικά

Η Γερμανική γλώσσα έχει πάντα ένα ιδιαίτερο κύρος λόγω του ρόλου της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή ένωση  αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Ως εκ τούτου, όσοι γνωρίζουν την γλώσσα, έχουν το προνόμιο της γνώσης μίας πολύ ενδιαφέρουσας γλώσσας και κουλτούρας. Παράλληλα διαθέτουν ένα πολύ ισχυρό προσόν πρόσληψης.