Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες ηπείρους. Το ποσοστό γαλλομάθειας ανεβαίνει και στην  Ελλάδα καθώς είναι μία πολύ βασική γλώσσα της ευρωπαϊκής ένωσης. Κατά συνέπεια, η γνώση της Γαλλικής κρίνεται σημαντικό εφόδιο για λόγους πρόσληψης, σπουδών ή επικοινωνίας. Τα πτυχία που παρέχουμε στους μαθητές μας παρέχονται από το Γαλλικό κράτος μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου και είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.