Χρήσιμα λεξικά

Δύο αρκετά αξιόπιστα online Αγγλικο-Aγγλικά λεξικά:

dictionary


http://www.oxforddictionaries.com/

http://dictionary.cambridge.org/