Αγγλικά

Τα Αγγλικά θεωρούνται μία γλώσσα διεθνής. Η καλή γνώση της είναι πιο πολύτιμο εφόδιο για την εύρεση εργασίας αλλά και μέσο συνεννόησης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας. Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας πιστοποιείται από έγκυρους εξεταστικούς φορείς  όπως τα Πανεπιστήμια των Cambridge και Michigan.