Παιχνίδια εκμάθησης Αγγλικών

22 Ιουνίου 2016 08:00

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-gameshttp://www.eslgamesplus.com/action-verbs-memory-game-for-esl-learning-very-low-beginners/


Εικόνες και βίντεο

16 Ιουνίου 2016 20:25

Μουσική και ξένη γλώσσα

15 Νοεμβρίου 2010 19:29

Karaoke με αγγλικά τραγούδια για εκμάθηση Αγγλικών