Χρυσός Ξένες Γλώσσες-θετικό κλίμα στην τάξη

Αναρτήθηκε την : 22 Ιουνίου 2016 03:30 από : Chryssos Thanasis

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει θετικό κλίμα στον χώρο του κέντρου Ξένων Γλωσσών και ιδιαίτερα μέσα στην τάξη. Είναι βασική προϋπόθεση ώστε ο μαθητής να αναπτύξει θετική εικόνα για την ίδια την γλώσσα, όπως επίσης για να ενσωματωθεί στην ομάδα και να αναπτύξει τις δεξιότητες του.

Σχόλια Κλειστά