Χρήσιμα λεξικά

Δύο αρκετά αξιόπιστα online Αγγλικο-Aγγλικά λεξικά:

dictionary


https://www.oxforddictionaries.com/

https://dictionary.cambridge.org/